सुबन्तावली कदिन्द्रियगण

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाकदिन्द्रियगणः कदिन्द्रियगणौ कदिन्द्रियगणाः
सम्बोधनम्कदिन्द्रियगण कदिन्द्रियगणौ कदिन्द्रियगणाः
द्वितीयाकदिन्द्रियगणम् कदिन्द्रियगणौ कदिन्द्रियगणान्
तृतीयाकदिन्द्रियगणेन कदिन्द्रियगणाभ्याम् कदिन्द्रियगणैः
चतुर्थीकदिन्द्रियगणाय कदिन्द्रियगणाभ्याम् कदिन्द्रियगणेभ्यः
पञ्चमीकदिन्द्रियगणात् कदिन्द्रियगणाभ्याम् कदिन्द्रियगणेभ्यः
षष्ठीकदिन्द्रियगणस्य कदिन्द्रियगणयोः कदिन्द्रियगणानाम्
सप्तमीकदिन्द्रियगणे कदिन्द्रियगणयोः कदिन्द्रियगणेषु

समास कदिन्द्रियगण

अव्यय ॰कदिन्द्रियगणम् ॰कदिन्द्रियगणात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria