सुबन्तावली कारुकसिद्धान्तिन्

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाकारुकसिद्धान्ती कारुकसिद्धान्तिनौ कारुकसिद्धान्तिनः
सम्बोधनम्कारुकसिद्धान्तिन् कारुकसिद्धान्तिनौ कारुकसिद्धान्तिनः
द्वितीयाकारुकसिद्धान्तिनम् कारुकसिद्धान्तिनौ कारुकसिद्धान्तिनः
तृतीयाकारुकसिद्धान्तिना कारुकसिद्धान्तिभ्याम् कारुकसिद्धान्तिभिः
चतुर्थीकारुकसिद्धान्तिने कारुकसिद्धान्तिभ्याम् कारुकसिद्धान्तिभ्यः
पञ्चमीकारुकसिद्धान्तिनः कारुकसिद्धान्तिभ्याम् कारुकसिद्धान्तिभ्यः
षष्ठीकारुकसिद्धान्तिनः कारुकसिद्धान्तिनोः कारुकसिद्धान्तिनाम्
सप्तमीकारुकसिद्धान्तिनि कारुकसिद्धान्तिनोः कारुकसिद्धान्तिषु

समास कारुकसिद्धान्ति

अव्यय ॰कारुकसिद्धान्ति

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria