सुबन्तावली कालपर्यायधर्मन्

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाकालपर्यायधर्मा कालपर्यायधर्माणौ कालपर्यायधर्माणः
सम्बोधनम्कालपर्यायधर्मन् कालपर्यायधर्माणौ कालपर्यायधर्माणः
द्वितीयाकालपर्यायधर्माणम् कालपर्यायधर्माणौ कालपर्यायधर्मणः
तृतीयाकालपर्यायधर्मणा कालपर्यायधर्मभ्याम् कालपर्यायधर्मभिः
चतुर्थीकालपर्यायधर्मणे कालपर्यायधर्मभ्याम् कालपर्यायधर्मभ्यः
पञ्चमीकालपर्यायधर्मणः कालपर्यायधर्मभ्याम् कालपर्यायधर्मभ्यः
षष्ठीकालपर्यायधर्मणः कालपर्यायधर्मणोः कालपर्यायधर्मणाम्
सप्तमीकालपर्यायधर्मणि कालपर्यायधर्मणोः कालपर्यायधर्मसु

समास कालपर्यायधर्म

अव्यय ॰कालपर्यायधर्मम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria