सुबन्तावली ?होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोग

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाहोमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगः होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगौ होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगाः
सम्बोधनम्होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोग होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगौ होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगाः
द्वितीयाहोमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगम् होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगौ होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगान्
तृतीयाहोमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगेण होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगाभ्याम् होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगैः होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगेभिः
चतुर्थीहोमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगाय होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगाभ्याम् होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगेभ्यः
पञ्चमीहोमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगात् होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगाभ्याम् होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगेभ्यः
षष्ठीहोमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगस्य होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगयोः होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगाणाम्
सप्तमीहोमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगे होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगयोः होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगेषु

समास होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोग

अव्यय ॰होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगम् ॰होमकालातिक्रमप्रायश्चित्तप्रयोगात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria