सुबन्तावली ?गतसन्नक

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमागतसन्नकः गतसन्नकौ गतसन्नकाः
सम्बोधनम्गतसन्नक गतसन्नकौ गतसन्नकाः
द्वितीयागतसन्नकम् गतसन्नकौ गतसन्नकान्
तृतीयागतसन्नकेन गतसन्नकाभ्याम् गतसन्नकैः गतसन्नकेभिः
चतुर्थीगतसन्नकाय गतसन्नकाभ्याम् गतसन्नकेभ्यः
पञ्चमीगतसन्नकात् गतसन्नकाभ्याम् गतसन्नकेभ्यः
षष्ठीगतसन्नकस्य गतसन्नकयोः गतसन्नकानाम्
सप्तमीगतसन्नके गतसन्नकयोः गतसन्नकेषु

समास गतसन्नक

अव्यय ॰गतसन्नकम् ॰गतसन्नकात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria