सुबन्तावली ?गर्भोत्पत्ति

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमागर्भोत्पत्तिः गर्भोत्पत्ती गर्भोत्पत्तयः
सम्बोधनम्गर्भोत्पत्ते गर्भोत्पत्ती गर्भोत्पत्तयः
द्वितीयागर्भोत्पत्तिम् गर्भोत्पत्ती गर्भोत्पत्तीः
तृतीयागर्भोत्पत्त्या गर्भोत्पत्तिभ्याम् गर्भोत्पत्तिभिः
चतुर्थीगर्भोत्पत्त्यै गर्भोत्पत्तये गर्भोत्पत्तिभ्याम् गर्भोत्पत्तिभ्यः
पञ्चमीगर्भोत्पत्त्याः गर्भोत्पत्तेः गर्भोत्पत्तिभ्याम् गर्भोत्पत्तिभ्यः
षष्ठीगर्भोत्पत्त्याः गर्भोत्पत्तेः गर्भोत्पत्त्योः गर्भोत्पत्तीनाम्
सप्तमीगर्भोत्पत्त्याम् गर्भोत्पत्तौ गर्भोत्पत्त्योः गर्भोत्पत्तिषु

समास गर्भोत्पत्ति

अव्यय ॰गर्भोत्पत्ति

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria