सुबन्तावली ?गर्भच्छिद्र

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमागर्भच्छिद्रः गर्भच्छिद्रौ गर्भच्छिद्राः
सम्बोधनम्गर्भच्छिद्र गर्भच्छिद्रौ गर्भच्छिद्राः
द्वितीयागर्भच्छिद्रम् गर्भच्छिद्रौ गर्भच्छिद्रान्
तृतीयागर्भच्छिद्रेण गर्भच्छिद्राभ्याम् गर्भच्छिद्रैः गर्भच्छिद्रेभिः
चतुर्थीगर्भच्छिद्राय गर्भच्छिद्राभ्याम् गर्भच्छिद्रेभ्यः
पञ्चमीगर्भच्छिद्रात् गर्भच्छिद्राभ्याम् गर्भच्छिद्रेभ्यः
षष्ठीगर्भच्छिद्रस्य गर्भच्छिद्रयोः गर्भच्छिद्राणाम्
सप्तमीगर्भच्छिद्रे गर्भच्छिद्रयोः गर्भच्छिद्रेषु

समास गर्भच्छिद्र

अव्यय ॰गर्भच्छिद्रम् ॰गर्भच्छिद्रात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria