सुबन्तावली ?गद्यपद्यमय

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमागद्यपद्यमयः गद्यपद्यमयौ गद्यपद्यमयाः
सम्बोधनम्गद्यपद्यमय गद्यपद्यमयौ गद्यपद्यमयाः
द्वितीयागद्यपद्यमयम् गद्यपद्यमयौ गद्यपद्यमयान्
तृतीयागद्यपद्यमयेन गद्यपद्यमयाभ्याम् गद्यपद्यमयैः गद्यपद्यमयेभिः
चतुर्थीगद्यपद्यमयाय गद्यपद्यमयाभ्याम् गद्यपद्यमयेभ्यः
पञ्चमीगद्यपद्यमयात् गद्यपद्यमयाभ्याम् गद्यपद्यमयेभ्यः
षष्ठीगद्यपद्यमयस्य गद्यपद्यमययोः गद्यपद्यमयानाम्
सप्तमीगद्यपद्यमये गद्यपद्यमययोः गद्यपद्यमयेषु

समास गद्यपद्यमय

अव्यय ॰गद्यपद्यमयम् ॰गद्यपद्यमयात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria