सुबन्तावली एकच्छत्त्रा

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमाएकच्छत्त्रा एकच्छत्त्रे एकच्छत्त्राः
सम्बोधनम्एकच्छत्त्रे एकच्छत्त्रे एकच्छत्त्राः
द्वितीयाएकच्छत्त्राम् एकच्छत्त्रे एकच्छत्त्राः
तृतीयाएकच्छत्त्रया एकच्छत्त्राभ्याम् एकच्छत्त्राभिः
चतुर्थीएकच्छत्त्रायै एकच्छत्त्राभ्याम् एकच्छत्त्राभ्यः
पञ्चमीएकच्छत्त्रायाः एकच्छत्त्राभ्याम् एकच्छत्त्राभ्यः
षष्ठीएकच्छत्त्रायाः एकच्छत्त्रयोः एकच्छत्त्राणाम्
सप्तमीएकच्छत्त्रायाम् एकच्छत्त्रयोः एकच्छत्त्रासु

अव्यय ॰एकच्छत्त्रम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria