सुबन्तावली द्विरदगामिन्

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाद्विरदगामी द्विरदगामिनौ द्विरदगामिनः
सम्बोधनम्द्विरदगामिन् द्विरदगामिनौ द्विरदगामिनः
द्वितीयाद्विरदगामिनम् द्विरदगामिनौ द्विरदगामिनः
तृतीयाद्विरदगामिना द्विरदगामिभ्याम् द्विरदगामिभिः
चतुर्थीद्विरदगामिने द्विरदगामिभ्याम् द्विरदगामिभ्यः
पञ्चमीद्विरदगामिनः द्विरदगामिभ्याम् द्विरदगामिभ्यः
षष्ठीद्विरदगामिनः द्विरदगामिनोः द्विरदगामिनाम्
सप्तमीद्विरदगामिनि द्विरदगामिनोः द्विरदगामिषु

समास द्विरदगामि

अव्यय ॰द्विरदगामि

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria