सुबन्तावली द्वारपालमन्त्र

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाद्वारपालमन्त्रः द्वारपालमन्त्रौ द्वारपालमन्त्राः
सम्बोधनम्द्वारपालमन्त्र द्वारपालमन्त्रौ द्वारपालमन्त्राः
द्वितीयाद्वारपालमन्त्रम् द्वारपालमन्त्रौ द्वारपालमन्त्रान्
तृतीयाद्वारपालमन्त्रेण द्वारपालमन्त्राभ्याम् द्वारपालमन्त्रैः
चतुर्थीद्वारपालमन्त्राय द्वारपालमन्त्राभ्याम् द्वारपालमन्त्रेभ्यः
पञ्चमीद्वारपालमन्त्रात् द्वारपालमन्त्राभ्याम् द्वारपालमन्त्रेभ्यः
षष्ठीद्वारपालमन्त्रस्य द्वारपालमन्त्रयोः द्वारपालमन्त्राणाम्
सप्तमीद्वारपालमन्त्रे द्वारपालमन्त्रयोः द्वारपालमन्त्रेषु

समास द्वारपालमन्त्र

अव्यय ॰द्वारपालमन्त्रम् ॰द्वारपालमन्त्रात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria