सुबन्तावली दुन्दुभिवध

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमादुन्दुभिवधः दुन्दुभिवधौ दुन्दुभिवधाः
सम्बोधनम्दुन्दुभिवध दुन्दुभिवधौ दुन्दुभिवधाः
द्वितीयादुन्दुभिवधम् दुन्दुभिवधौ दुन्दुभिवधान्
तृतीयादुन्दुभिवधेन दुन्दुभिवधाभ्याम् दुन्दुभिवधैः
चतुर्थीदुन्दुभिवधाय दुन्दुभिवधाभ्याम् दुन्दुभिवधेभ्यः
पञ्चमीदुन्दुभिवधात् दुन्दुभिवधाभ्याम् दुन्दुभिवधेभ्यः
षष्ठीदुन्दुभिवधस्य दुन्दुभिवधयोः दुन्दुभिवधानाम्
सप्तमीदुन्दुभिवधे दुन्दुभिवधयोः दुन्दुभिवधेषु

समास दुन्दुभिवध

अव्यय ॰दुन्दुभिवधम् ॰दुन्दुभिवधात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria