सुबन्तावली दन्तघर्ष

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमादन्तघर्षः दन्तघर्षौ दन्तघर्षाः
सम्बोधनम्दन्तघर्ष दन्तघर्षौ दन्तघर्षाः
द्वितीयादन्तघर्षम् दन्तघर्षौ दन्तघर्षान्
तृतीयादन्तघर्षेण दन्तघर्षाभ्याम् दन्तघर्षैः
चतुर्थीदन्तघर्षाय दन्तघर्षाभ्याम् दन्तघर्षेभ्यः
पञ्चमीदन्तघर्षात् दन्तघर्षाभ्याम् दन्तघर्षेभ्यः
षष्ठीदन्तघर्षस्य दन्तघर्षयोः दन्तघर्षाणाम्
सप्तमीदन्तघर्षे दन्तघर्षयोः दन्तघर्षेषु

समास दन्तघर्ष

अव्यय ॰दन्तघर्षम् ॰दन्तघर्षात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria