सुबन्तावली औदुम्बरता

Roma

स्त्रीएकद्विबहु
प्रथमाऔदुम्बरता औदुम्बरते औदुम्बरताः
सम्बोधनम्औदुम्बरते औदुम्बरते औदुम्बरताः
द्वितीयाऔदुम्बरताम् औदुम्बरते औदुम्बरताः
तृतीयाऔदुम्बरतया औदुम्बरताभ्याम् औदुम्बरताभिः
चतुर्थीऔदुम्बरतायै औदुम्बरताभ्याम् औदुम्बरताभ्यः
पञ्चमीऔदुम्बरतायाः औदुम्बरताभ्याम् औदुम्बरताभ्यः
षष्ठीऔदुम्बरतायाः औदुम्बरतयोः औदुम्बरतानाम्
सप्तमीऔदुम्बरतायाम् औदुम्बरतयोः औदुम्बरतासु

अव्यय ॰औदुम्बरतम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria