सुबन्तावली अच्छिन्नपत्त्र

Roma

पुमान्एकद्विबहु
प्रथमाअच्छिन्नपत्त्रः अच्छिन्नपत्त्रौ अच्छिन्नपत्त्राः
सम्बोधनम्अच्छिन्नपत्त्र अच्छिन्नपत्त्रौ अच्छिन्नपत्त्राः
द्वितीयाअच्छिन्नपत्त्रम् अच्छिन्नपत्त्रौ अच्छिन्नपत्त्रान्
तृतीयाअच्छिन्नपत्त्रेण अच्छिन्नपत्त्राभ्याम् अच्छिन्नपत्त्रैः
चतुर्थीअच्छिन्नपत्त्राय अच्छिन्नपत्त्राभ्याम् अच्छिन्नपत्त्रेभ्यः
पञ्चमीअच्छिन्नपत्त्रात् अच्छिन्नपत्त्राभ्याम् अच्छिन्नपत्त्रेभ्यः
षष्ठीअच्छिन्नपत्त्रस्य अच्छिन्नपत्त्रयोः अच्छिन्नपत्त्राणाम्
सप्तमीअच्छिन्नपत्त्रे अच्छिन्नपत्त्रयोः अच्छिन्नपत्त्रेषु

समास अच्छिन्नपत्त्र

अव्यय ॰अच्छिन्नपत्त्रम् ॰अच्छिन्नपत्त्रात्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria