तिङन्तावली ?तिल्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेलति तेलतः तेलन्ति
मध्यमतेलसि तेलथः तेलथ
उत्तमतेलामि तेलावः तेलामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतेलते तेलेते तेलन्ते
मध्यमतेलसे तेलेथे तेलध्वे
उत्तमतेले तेलावहे तेलामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतिल्यते तिल्येते तिल्यन्ते
मध्यमतिल्यसे तिल्येथे तिल्यध्वे
उत्तमतिल्ये तिल्यावहे तिल्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअतेलत् अतेलताम् अतेलन्
मध्यमअतेलः अतेलतम् अतेलत
उत्तमअतेलम् अतेलाव अतेलाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअतेलत अतेलेताम् अतेलन्त
मध्यमअतेलथाः अतेलेथाम् अतेलध्वम्
उत्तमअतेले अतेलावहि अतेलामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअतिल्यत अतिल्येताम् अतिल्यन्त
मध्यमअतिल्यथाः अतिल्येथाम् अतिल्यध्वम्
उत्तमअतिल्ये अतिल्यावहि अतिल्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेलेत् तेलेताम् तेलेयुः
मध्यमतेलेः तेलेतम् तेलेत
उत्तमतेलेयम् तेलेव तेलेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतेलेत तेलेयाताम् तेलेरन्
मध्यमतेलेथाः तेलेयाथाम् तेलेध्वम्
उत्तमतेलेय तेलेवहि तेलेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतिल्येत तिल्येयाताम् तिल्येरन्
मध्यमतिल्येथाः तिल्येयाथाम् तिल्येध्वम्
उत्तमतिल्येय तिल्येवहि तिल्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेलतु तेलताम् तेलन्तु
मध्यमतेल तेलतम् तेलत
उत्तमतेलानि तेलाव तेलाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतेलताम् तेलेताम् तेलन्ताम्
मध्यमतेलस्व तेलेथाम् तेलध्वम्
उत्तमतेलै तेलावहै तेलामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतिल्यताम् तिल्येताम् तिल्यन्ताम्
मध्यमतिल्यस्व तिल्येथाम् तिल्यध्वम्
उत्तमतिल्यै तिल्यावहै तिल्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेलिष्यति तेलिष्यतः तेलिष्यन्ति
मध्यमतेलिष्यसि तेलिष्यथः तेलिष्यथ
उत्तमतेलिष्यामि तेलिष्यावः तेलिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतेलिष्यते तेलिष्येते तेलिष्यन्ते
मध्यमतेलिष्यसे तेलिष्येथे तेलिष्यध्वे
उत्तमतेलिष्ये तेलिष्यावहे तेलिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेलिता तेलितारौ तेलितारः
मध्यमतेलितासि तेलितास्थः तेलितास्थ
उत्तमतेलितास्मि तेलितास्वः तेलितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतितेल तितिलतुः तितिलुः
मध्यमतितेलिथ तितिलथुः तितिल
उत्तमतितेल तितिलिव तितिलिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतितिले तितिलाते तितिलिरे
मध्यमतितिलिषे तितिलाथे तितिलिध्वे
उत्तमतितिले तितिलिवहे तितिलिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतिल्यात् तिल्यास्ताम् तिल्यासुः
मध्यमतिल्याः तिल्यास्तम् तिल्यास्त
उत्तमतिल्यासम् तिल्यास्व तिल्यास्म

कृदन्त

क्त
तिल्त m. n. तिल्ता f.

क्तवतु
तिल्तवत् m. n. तिल्तवती f.

शतृ
तेलत् m. n. तेलन्ती f.

शानच्
तेलमान m. n. तेलमाना f.

शानच् कर्मणि
तिल्यमान m. n. तिल्यमाना f.

लुडादेश पर
तेलिष्यत् m. n. तेलिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
तेलिष्यमाण m. n. तेलिष्यमाणा f.

तव्य
तेलितव्य m. n. तेलितव्या f.

यत्
तेल्य m. n. तेल्या f.

अनीयर्
तेलनीय m. n. तेलनीया f.

लिडादेश पर
तितिल्वस् m. n. तितिलुषी f.

लिडादेश आत्म
तितिलान m. n. तितिलाना f.

अव्यय

तुमुन्
तेलितुम्

क्त्वा
तिल्त्वा

ल्यप्
॰तिल्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria