तिङन्तावली लोक्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकते लोकेते लोकन्ते
मध्यमलोकसे लोकेथे लोकध्वे
उत्तमलोके लोकावहे लोकामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलोक्यते लोक्येते लोक्यन्ते
मध्यमलोक्यसे लोक्येथे लोक्यध्वे
उत्तमलोक्ये लोक्यावहे लोक्यामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअलोकत अलोकेताम् अलोकन्त
मध्यमअलोकथाः अलोकेथाम् अलोकध्वम्
उत्तमअलोके अलोकावहि अलोकामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअलोक्यत अलोक्येताम् अलोक्यन्त
मध्यमअलोक्यथाः अलोक्येथाम् अलोक्यध्वम्
उत्तमअलोक्ये अलोक्यावहि अलोक्यामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकेत लोकेयाताम् लोकेरन्
मध्यमलोकेथाः लोकेयाथाम् लोकेध्वम्
उत्तमलोकेय लोकेवहि लोकेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलोक्येत लोक्येयाताम् लोक्येरन्
मध्यमलोक्येथाः लोक्येयाथाम् लोक्येध्वम्
उत्तमलोक्येय लोक्येवहि लोक्येमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकताम् लोकेताम् लोकन्ताम्
मध्यमलोकस्व लोकेथाम् लोकध्वम्
उत्तमलोकै लोकावहै लोकामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलोक्यताम् लोक्येताम् लोक्यन्ताम्
मध्यमलोक्यस्व लोक्येथाम् लोक्यध्वम्
उत्तमलोक्यै लोक्यावहै लोक्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकिष्यति लोकिष्यतः लोकिष्यन्ति
मध्यमलोकिष्यसि लोकिष्यथः लोकिष्यथ
उत्तमलोकिष्यामि लोकिष्यावः लोकिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकिष्यते लोकिष्येते लोकिष्यन्ते
मध्यमलोकिष्यसे लोकिष्येथे लोकिष्यध्वे
उत्तमलोकिष्ये लोकिष्यावहे लोकिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोकिता लोकितारौ लोकितारः
मध्यमलोकितासि लोकितास्थः लोकितास्थ
उत्तमलोकितास्मि लोकितास्वः लोकितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमललोक ललोकतुः ललोकुः
मध्यमललोकिथ ललोकथुः ललोक
उत्तमललोक ललोकिव ललोकिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमललोके ललोकाते ललोकिरे
मध्यमललोकिषे ललोकाथे ललोकिध्वे
उत्तमललोके ललोकिवहे ललोकिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोक्यात् लोक्यास्ताम् लोक्यासुः
मध्यमलोक्याः लोक्यास्तम् लोक्यास्त
उत्तमलोक्यासम् लोक्यास्व लोक्यास्म

कृदन्त

क्त
लोकित m. n. लोकिता f.

क्तवतु
लोकितवत् m. n. लोकितवती f.

शानच्
लोकमान m. n. लोकमाना f.

शानच् कर्मणि
लोक्यमान m. n. लोक्यमाना f.

लुडादेश पर
लोकिष्यत् m. n. लोकिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
लोकिष्यमाण m. n. लोकिष्यमाणा f.

तव्य
लोकितव्य m. n. लोकितव्या f.

यत्
लोक्य m. n. लोक्या f.

अनीयर्
लोकनीय m. n. लोकनीया f.

लिडादेश पर
ललोक्वस् m. n. ललोकुषी f.

लिडादेश आत्म
ललोकान m. n. ललोकाना f.

अव्यय

तुमुन्
लोकितुम्

क्त्वा
लोकित्वा

ल्यप्
॰लोक्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria